Rólunk

A tordai EKE 1892-ben alakult turistaegylet, Aranyosszéki osztály néven, székhelye Torda, a kommunista időszakban betiltották a működését.

A rezsimváltás után 1991 februárjában alakult újra a tordai EKE ‘Kárpát Turista Egyesület’ néven. Jelen voltunk a gyergyószárhegyi centenárium ünneplésén is, de egyesületünk tevékenysége elég gyenge volt még ezekben az időkben. Ez nem kimondottan érdektelenségünk miatt történt. Szét voltunk szóródva, a hétvégi szabadidőprogramokat nehezen tudtuk összeegyeztetni és ezen kívül pár tagunk a tordai ‘Montan club’-ban is tevékenykedett.

Aztán 1994-ben (miután megszűnt a Montan club) új erőre kaptunk, és komolyabban kezdtünk foglalkozni a tordai EKE osztály szervezésével.

Megalakulásunk óta szinte minden évben részt veszünk az országos EKE-táborokban. 1998-ban már segítettünk a kolozsváriaknak a torockószentgyörgyi tábor szervezésében és 2006- ban közösen szerveztük a torockói XV. tábort.

Örömünkre szolgál, hogy egyre gyarapodunk: 1994-ben 13 alapítótaggal indultunk, 2008-ban már 26-on voltunk, 2009 júniusában sikerült bejegyeztetnünk minket önálló jogi személyként és 2010-ben, már 57 fizető tagja volt.

A Jókai teljesítménytúrák lebonyolításában is sokszor részt vettünk (egyesek pontozó bírok voltak, mások inkább gyalogoltak 30-55 km-t).

Külön osztályonként való bejegyeztetésünk óta minden hónapban igyekszünk betartani a kitűzött programokat.

Gyűléseinket minden hónap első hétfőjén tartjuk.

A Tordán 2 éve alakult magyar iskola, a ‘Jósika Miklós Elméleti Líceum’ is nemes feladatokat tűz ki számunkra. Igyekezünk az Aranyosvidék ifjúságát bevonni tevékenységeinkbe. Örömünkre szolgál, hogy erősödik a cserkész csapatuk.

Egyesületünk eddig is a legfiatalabbak közé tartozott (átlagéletkor kb.30 év), de a fiatalokat látván magunk körül bizakodva a jövő felé nézünk.

A Tordai EKE 1996-tól Csegezben kulcsos házat létesített az elhagyott sorsú unitárius parókia épületében és udvarára ugyanabban az évben 11 hársfát ültettünk emlékeztetvén a még élő, kevés és nagyon öreg csegezieket és még másokat is, hogy 1100 éve alakult államunk.

A Tordai EKE osztály 2015-ös tisztújítás alkalmával a következő vezetőséget választotta meg:
- Elnök: Tordai Jenő +40 740 477571
- Tiszteletbeli elnök: Molnár Lajos
- Alelnökök: Nagy Zoltán +40 740 060749,
                   Takács Előd +40 728 051085
- Titkár: Székely Imola +40 766 279620
- Ellenőrző bizottság: Nagy István +40 728 927699